Bây giờ là

Liên kết

Tài nguyên

Mời bạn nghe nhạc

Mới bạn để lại lời nhắn

Tra từ nhanh

Nào cùng cười

Điều tra ý kiến

Bạn có yêu thích môn Vật Lý không?
Không
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh kỷ niệm

  CAU_TRUC_BAC_1.gif Chao_Nam_Hoc_Moi1.swf 18042012025.jpg 18042012024.jpg 18042012023.jpg 05042012479.jpg DSC006851.jpg DSC00692.jpg DSCF3630.jpg DSCF3628.jpg DSCF3631.jpg Sang_mong_1_5.jpg DSCF3641.jpg Sang_mong_1_1.jpg DSC00690.jpg DSC00689.jpg DSC00649.jpg DSC00647.jpg DSC00621.jpg DSC00590.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Báo mới

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn văn Bình

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 27. Cơ năng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thành Nhân
  Ngày gửi: 11h:05' 30-12-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 947
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quý thầy cô
  và các bạn học sinh
  Giáo sinh: Đỗ Thành Nhân
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1 : Biểu thức tính động năng của một vật ?
  Câu 2 : Biểu thức tính thế năng trọng trường của một vật ?
  Câu 3: Biểu thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ?
  Câu 1
  Động năng của một vật :

  Biểu thức : Wđ =

  Đơn vị : J
  Câu 2
  Thế năng trọng trường của một vật :
  Biểu thức : Wt = mgz
  z : là độ cao của vật so với mặt đất.
  Đơn vị : J
  Câu 3
  Thế năng đàn hồi của lò xo :

  Biểu thức :

  : là độ biến dạng của lò xo
  Đơn vị : J
  BÀI 27
  CƠ NĂNG
  I/ CƠ NĂNG CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG

  II/ CƠ NĂNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI
  Quả cầu chịu tác dụng của trọng lực
  Vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
  I/Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
  1/Ñònh nghóa:
  Khi vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng thì cô naêng cuûa vaät laø toång ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät
  W = Wñ + Wt
  2/Ñònh luaät baûo toaøn cô naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng
  a/ Baøi toaùn :
  Vaät m chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng töø vò trí M ñeán vò trí N.

  AP = Wt(M) - Wt(N) (1)  Mặt khác theo định lý động năng:

  AP=Wđ (N) - Wđ (M) (2)
  Từ (1) và (2) : Wt(M)-Wt(N)=Wđ(N)-Wđ(M)

  Wt(M)+ Wđ(M)= Wđ(N)+ Wt(N)

  W(M) = W(N)

  Mối quan hệ giữa công của trọng lực
  và độ giảm thế năng:

  b/Ñònh luaät baûo toaøn cô naêng
  Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

  Biểu thức:

  W1 : là cơ năng của vật tại vị trí đầu
  W2 : là cơ năng của vật tại vị trí cuối
  W1 = W2
  3/Hệ quả
  Neáu ñoäng naêng taêng thì theá naêng giaûm vaø ngöôïc laïi
  Taïi vò trí naøo coù ñoäng naêng cöïc ñaïi thì theá naêng cöïc tieåu vaø ngöôïc laïi
  II/Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
  1/Ñònh nghóa:
  Khi moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài thì cô naêng cuûa vaät laø toång ñoäng naêng vaø theá naêng ñaøn hoài cuûa vaät.


  2/Ñònh luaät baûo toaøn cô naêng cuûa vaät chòu taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài
  a/xeùt vaät nhoû gaén vaøo
  ñaàu loø xo
  Taïi A : Wñ(A)= 0 , Wt(A) = max
  Taïi O : Wñ (O)= max , Wt(O) = 0
  Taïi B : Wñ (B) = 0 , Wt(B) = max
  Nhaän xeùt: Töø A O thì Wñ taêng ,Wt giaûm
  Töø O B thì Wñ giaûm, Wt taêng
  Keát luaän: Cô naêng cuûa vaät taïi moïi ñieåm laø khoâng ñoåi
  b/Định luật bảo toàn cơ năng
  Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi thì cơ năng của vật được bảo toàn.
  Biểu thức : W1 = W2


  W1: cơ năng của vật tại vị trí đầu
  W2: cơ năng của vật tại vị trí sau
  Câu hỏi C2:
  Chọn gốc thế năng tại B:
  Wt(B) = 0
  Cơ năng của vật tại điểm A:


  = m.10.5= 50m (J)
  Cơ năng của vật tại điểm B:
  W1(A) khác W2 (B) (cơ năng không bảo toàn)
  Tại sao cơ năng không bảo toàn ?
  3/ Chú ý
  Nếu trong quá trình chuyển động vật chịu tác dụng của lực cản,lực ma sát.(lực không thế) thì cơ năng của vật không bảo toàn

  W2 - W1 = AF không thế
  Dòng nước ở trên cao có thế năng khi chảy xuống thế năng chuyển thành động năng làm quay tua bin,tạo ra dòng điện
  Củng cố:
  Câu 1 :Khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật : W = hằng số ?

  Câu 2: Khi vật rơi tự do thì cơ năng của vật bảo toàn ?

  Câu 3: Cơ năng của vật bảo toàn khi vật chuyển động xuống dốc không ma sát?

  Đúng
  Sai
  Đúng
  Sai
  Đúng
  Sai
  Nhiệm vụ về nhà:
  Hoïc baøi
  Laøm baøi taäp 7,8 SGK trang 145
  CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HỌC SINH
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  TÌm kiếm

  Tra phong thuỷ Sim